Inlogformulier

Wie zijn wij

 

De wijkraad de Berk bestaat alweer meer dan 10 jaar. Hij is destijds opgericht om te proberen op een actieve manier de leefbaarheid in onze wijk in stand te houden. Daarbij gaat het er niet alleen om dat de wijk er goed uitziet, maar ook dat het goed is om in de Berk te wonen en te leven. Daarom organiseert de wijkraad ook verschillende activiteiten waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De vaste activiteiten van de wijkraad zijn:
 1. De schoonmaakactie in maart;
 2. De rommelmarkt in mei;
 3. De zwarte Pieten middag voor de kinderen van de wijk in november.
Daarnaast trekken we twee keer per jaar de wijk door om te kijken naar losliggende tegels, overhangende takken, kapotte lantaarnpalen en nog veel meer. Drie keer per jaar maken we een nieuwsbrief en ook via deze website proberen we de bewoners te betrekken bij onze activiteiten.

Belangrijk zijn voor ons de maandelijkse bijeenkomsten van de wijkraad. Op elke eerste donderdag van de maand is er een bijeenkomst van de wijkraad in de Annaschool. Iedereen is welkom om met ons mee te praten, om idee├źn en suggesties voor de wijk in te brengen, maar ook om klachten kenbaar te maken. Gelukkig komen steeds meer wijkbewoners op deze bijeenkomsten af. Jammer is dat het daarbij nog (te) vaak gaat om klachten van overlast. Maar als mensen eenmaal op de bijeenkomst zijn, komen er vaak ook goede discussies op gang over hoe we onze wijk nog beter kunnen maken dan nu als het geval is.

De wijkraad heeft ook contacten met de gemeente, de politie, het jongerenwerk en Thuisvester. Eenmaal per jaar vergaderen we met al deze instanties over het wel en wee in onze wijk. En natuurlijk mogen we ook de Annaschool niet vergeten. Bij al onze activiteiten maken we dankbaar gebruik van de ruimte die deze school ons biedt. De school is veel meer dan alleen een school, het is het ontmoetingspunt voor veel wijkbewoners bij verschillende activiteiten in onze wijk.

Tot slot: al het werk dat de wijkraad doet kan alleen maar als een groep vrijwilligers ons helpt. Gelukkig is die groep er, maar er kunnen best nog wat mensen bij. Vindt u het ook de moeite waard om een paar keer per jaar een paar uurtjes mee te helpen bij onze activiteiten, dan bent u van harte welkom. Stuur ons een mailtje: kijk bij de knop CONTACT. U bent van harte welkom.

 

De wijkraad bestaat uit:

Chiel Pauwelsen: voorzitter 

Linda de Vries: secretaris 

Jos Deelen: penningmeester 

Lilian Bastmeijer 

Amber Buytendijk

Judith Brosens